logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 09/02/2015 lúc 05:03:37(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 5,766
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Upload file to Sharepoint using client object model First add references to 'Microsoft.SharePoint.Client' and 'Microsoft.SharePoint.Client.Runtime' dll's. You can find them in 14\ISAPI folder if not in GAC. Help reference from: http://blogs.msdn.com/b/...-in-sharepoint-2010.aspx
Mã:


	
		using System;
	
		using System.Linq;
	
		using System.Collections.Generic;
	
		using Microsoft.SharePoint;
	
		using Microsoft.SharePoint.Client;
	
		using System.Net;
	
		namespace UploadFileToSharePoint
	
		{
	
		 class Program
	
		 {
	
		  static void Main(string[] args)
	
		  {
	
		    string webUrl = "https://server/siteCollection";
	
		    string folderUrl = "Shared%20Documents/MyF older/My Subfolder";
	
		    string sourceFolder = "c:/";
	
		    string fileName = "y.zip";
	
		    try
	
		    {
	
		     using (ClientContext context = new ClientContext(webUrl))
	
		     {
	
		      Web web = context.Web;
	
		      context.Load(web);
	
		      context.Credentials = new NetworkCredential("username", "P@ssw0rd", "domain");
	
		      Folder folder = context.Web.GetFolderByServerRelativeUrl(folderUrl);
	
		      context.Load(folder);
	
		      context.Load(folder.Files);
	
		      context.ExecuteQuery();
	
		      Console.WriteLine("Web Url: {0}", web.Title);
	
		      Console.WriteLine("Folder Name: {0}", folder.Name);
	
		      foreach (File file in folder.Files)
	
		      {
	
		       Console.WriteLine("File: {0}", file.Name);
	
		      }
	
		      FileCreationInformation newFile = new FileCreationInformation();
	
		      newFile.Content = System.IO.File.ReadAllBytes(sourceFolder + fileName);
	
		      newFile.Url = fileName;
	
		      Microsoft.SharePoint.Client.File uploadFile = folder.Files.Add(newFile);
	
		      context.Load(uploadFile);
	
		      context.ExecuteQuery();
	
		      Console.WriteLine("{0} file uploaded to: {1}", fileName, folderUrl);
	
		     }
	
		    }
	
		    catch (Exception ex)
	
		    {
	
		     Console.WriteLine(ex.Message);
	
		    }
	
		    finally
	
		    {
	
		     
	
		     Console.Read();
	
		    }
	
		    
	
		   
	
		  }
	
		 }
	
		}


	
Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET 2.2.3 | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.144 giây.