logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 27/05/2016 lúc 09:45:43(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,117
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Load check box list and get selected list

Mã:
private CheckedListBox reportCheckedListBox;

 private void InitializeComponent()  {             this.btnCancel = new Di.Common.Forms.DiButton();             this.btnCustomise = new Di.Common.Forms.DiButton();             this.btnPrint = new Di.Common.Forms.DiButton();             this.btnPreview = new Di.Common.Forms.DiButton();             this.btnHelp = new Di.Common.Forms.DiButton();             this.diHorizLine1 = new Di.Common.Forms.DiHorizLine();             this.reportCheckedListBox = new System.Windows.Forms.CheckedListBox();             this.SuspendLayout(); } 

 private void LoadCheckedBoxList()         {             // Bind types to dictionary             types <string, string> types = new Dictionary<string, string>();             types .Add("1", "Delivery Note");             types .Add("2", "Way Bill");             types .Add("3", "VDA4939 All Reports");             types .Add("4", "VDA Consignment Note");

            reportCheckedListBox.DataSource = new BindingSource(types , null);             reportCheckedListBox.DisplayMember = "Value";             reportCheckedListBox.ValueMember = "Key";

            /**************************************************************************************/             /*** Select the first one if we can                                                 ***/             /**************************************************************************************/             if (reportCheckedListBox.Items.Count > 0)             {                 reportCheckedListBox.SelectedIndex = 0;             }         }         private List<string> GetSelectedItems()         {             List<string> selectedItems = new List<string>();             selectedItems.AddRange(from KeyValuePair<string, string> itemChecked in reportCheckedListBox.CheckedItems select itemChecked.Key);             return selectedItems;         }

Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.188 giây.