logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 19/04/2017 lúc 10:49:38(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,110
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Mã:
/*
        Read File in String Using Java BufferedInputStream Example.
        This example shows how to read a file content into a Sting
        object using available and read methods of Java
        BufferedInputStream.
*/
 
import java.io.*;
 
public class ReadFileInToString {
 
        public static void main(String[] args) {
               
                //create file object
                File file = new File("C://FileIO//ReadFile.txt");
                BufferedInputStream bin = null;
               
                try
                {
                        //create FileInputStream object
                        FileInputStream fin = new FileInputStream(file);
                       
                        //create object of BufferedInputStream
                        bin = new BufferedInputStream(fin);
                       
                        //create a byte array
                        byte[] contents = new byte[1024];
                       
                        int bytesRead=0;
                        String strFileContents;
                       
                        while( (bytesRead = bin.read(contents)) != -1){
                               
                                strFileContents = new String(contents, 0, bytesRead);
                                System.out.print(strFileContents);
                        }
                       
                }
                catch(FileNotFoundException e)
                {
                        System.out.println("File not found" + e);
                }
                catch(IOException ioe)
                {
                        System.out.println("Exception while reading the file "
+ ioe);
                }
                finally
                {
                        //close the BufferedInputStream using close method
                        try{
                                if(bin != null)
                                        bin.close();
                        }catch(IOException ioe)
                        {
                                System.out.println("Error while closing the stream :"
+ ioe);
                        }
                       
                }
        }
       
}
 
 
/*
Output would be
This file is for demonstration of how to read a file into String using Java
BufferedInputStream.
*/

Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Chủ đề tương tự
Read file in byte array using FileInputStream (Java)
Bởi admin 19-04-2017 lúc 10:48:01(UTC)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.205 giây.