logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 19/04/2017 lúc 10:53:40(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,117
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Mã:
/*
        Copy binary file using Streams
        This example shows how to copy a binary file using Java FileInputStream
        and FileOutputStream classes. If you want to copy text file use
        FileReader and FileWriter classes instead of FileInputStream and
        FileOutputStream classes.
*/
 
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
 
 
public class CopyBinaryFile {
 
        public static void main(String[] args) {
               
                String strSourceFile="C:/FileIO/source.dat";
                String strDestinationFile="C:/FileIO/dest.dat";
               
                try
                {
                        //create FileInputStream object for source file
                        FileInputStream fin = new FileInputStream(strSourceFile);
                       
                        //create FileOutputStream object for destination file
                        FileOutputStream fout = new FileOutputStream(strDestinationFile);
                       
                        byte[] b = new byte[1024];
                        int noOfBytes = 0;
                       
                        System.out.println("Copying file using streams");
                       
                        //read bytes from source file and write to destination file
                        while( (noOfBytes = fin.read(b)) != -1 )
                        {
                                fout.write(b, 0, noOfBytes);
                        }
                       
                        System.out.println("File copied!");
                       
                        //close the streams
                        fin.close();
                        fout.close();                  
                       
                }
                catch(FileNotFoundException fnf)
                {
                        System.out.println("Specified file not found :" + fnf);
                }
                catch(IOException ioe)
                {
                        System.out.println("Error while copying file :" + ioe);
                }
        }
}
 
/*
Typical output would be
Copying file using streams
File copied!
*/

Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.195 giây.