logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 19/04/2017 lúc 10:56:09(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,117
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

To convert a file to byte[], try this :

Mã:
File file = new File("/temp/abc.txt");

//init array with file length

byte[] bytesArray = new byte[(int) file.length()];

FileInputStream fis = new FileInputStream(file);

fis.read(bytesArray); //read file into bytes[]

fis.close();

return bytesArray;

or NIO

Mã:
String filePath = "/temp/abc.txt";

byte[] bFile = Files.readAllBytes(new File(filePath).toPath());

//or this

byte[] bFile = Files.readAllBytes(Paths.get(filePath));

Full Example

This Java Example show you how to read a file into a byte array, using the classic FileInputStream and also the java.nio classes.

FileToArrayOfBytes.java

Mã:
package com.mkyong;

import java.io.File; import java.io.FileInputStream; import java.io.IOException; import java.nio.file.Files; import java.nio.file.Path; import java.nio.file.Paths;

public class FileToArrayOfBytes {

    public static void main(String[] args) {

        try {

            // convert file to byte[]             byte[] bFile = readBytesFromFile("C:\\temp\\testing1.txt");

            //java nio             //byte[] bFile = Files.readAllBytes(new File("C:\\temp\\testing1.txt").toPath());             //byte[] bFile = Files.readAllBytes(Paths.get("C:\\temp\\testing1.txt"));

            // save byte[] into a file             Path path = Paths.get("C:\temp\\test2.txt");             Files.write(path, bFile);

            System.out.println("Done");

            //Print bytes[]             for (int i = 0; i < bFile.length; i++) {                 System.out.print((char) bFile[i]);             }

        } catch (IOException e) {             e.printStackTrace();         }

    }

    private static byte[] readBytesFromFile(String filePath) {

        FileInputStream fileInputStream = null;

        byte[] bytesArray = null;

        try {

            File file = new File(filePath);             bytesArray = new byte[(int) file.length()];

            //read file into bytes[]             fileInputStream = new FileInputStream(file);             fileInputStream.read(bytesArray);

        } catch (IOException e) {             e.printStackTrace();         } finally {             if (fileInputStream != null) {                 try {                     fileInputStream.close();                 } catch (IOException e) {                     e.printStackTrace();                 }             }

        }

        return bytesArray;

    }

}

Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Chủ đề tương tự
How to Control Change Requests? (PMP)
Bởi admin 23-08-2019 lúc 11:20:58(UTC)
How to Write a Resignation Letter (Môi trường làm việc)
Bởi admin 22-08-2019 lúc 04:43:42(UTC)
How to Decline a Job Offer (Môi trường làm việc)
Bởi admin 22-08-2019 lúc 04:42:44(UTC)
How to deal with the limits of Azure SQL Database maximum logins? (SQL Server)
Bởi admin 16-05-2019 lúc 01:46:54(UTC)
How to Set Time Limit for Idle Remote Desktop Sessions (Window Server)
Bởi admin 25-12-2018 lúc 12:01:11(UTC)
How to set time limit for disconnected sessions Windows Server 2012R2 (Window Server)
Bởi admin 25-12-2018 lúc 11:49:48(UTC)
How to use session storage in ASP.Net Core? (.NET Core)
Bởi admin 21-11-2018 lúc 11:32:03(UTC)
How to check which .NET Core version is installed? (.NET Core)
Bởi admin 19-11-2018 lúc 04:42:00(UTC)
How to delete a workspace using the tf command (Quản lý dự án trong lập trình)
Bởi admin 31-07-2018 lúc 01:15:17(UTC)
HOW TO GET THE TIME IN HH:MM AM PM FORMAT IN SQL SERVER (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 29-08-2017 lúc 03:00:25(UTC)
How to use BundleMinifier? (MVC Web Application)
Bởi admin 04-07-2017 lúc 05:43:18(UTC)
How to Ask for, Grant and Deny Favors (Nghệ thuật ứng xử với sếp)
Bởi admin 27-06-2017 lúc 06:08:09(UTC)
How to use SET vs SELECT (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 30-11-2016 lúc 09:35:43(UTC)
How To Select Alternate Rows From A Table In SQL Server (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 23-11-2016 lúc 05:44:28(UTC)
How to find the duplicate names from the SQL Server table? (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 23-11-2016 lúc 11:08:13(UTC)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.253 giây.