logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 15/06/2017 lúc 12:55:45(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,117
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

NPM COMMANDS

Requirements

NODE

node >= 6.2.2

npm >= 3.9.5

(https://nodejs.org/en/)

PYTHON

(http://www.activestate.com/activepython/downloads)

How to run 

Run GitBash as administrator

$ npm install -g webpack webpack-dev-server

$ npm install

DEVELOPMENT

// Run dev server

$ npm run server

// Open broswer and go to localhost:3001

BUILD

// Build

// profile is: production, staging or nois, please change profile config in config/deploy.config.js

$ npm run build:<profile>

DEPLOYMENT

// profile is: production, staging or nois, please change profile config in config/deploy.config.js

// Build and deploy

$ npm run build:deploy:<profile>

// Deploy only

$ npm run deploy:<profile>

Trouble Shooting: Running

  1. Fix npm version: install npm version 3.9.5 by $ npm install -g npm@3.9.5
  2. Error while building: 

1. webpack is not recognized as a internal or external command,operable program or batch file

Mã:

npm install -g webpack-dev-server

npm install -g webpack

Working with cache:

Mã:
npm cache clean --force

npm cache verify

Others

npm install mkdirp

npm install -g node-gyp

npm install socket.io-client@2.0.2

npm install node-zopfli

npm install phantomjs

Error : falling back to source compile with node-gyp

node-pre-gyp

Error with angular-cli. Please take the following steps to avoid issues:

"npm uninstall --save-dev angular-cli"

"npm install --save-dev @angular/cli@latest"

npm install --save @angular/compiler-cli

Error with node_module : “Cannot find module” error using Node.js?

Solution: Removing the entire node_modules folder and re-installing worked for me:

rm -rf node_modules

npm install

Error with Node-Sass

npm rebuild node-sass

ng init

npm i

npm i --only=dev 

Fixing if missing packages

Mã:
npm i -g npm-install-missing

Update npm:

   - Update the globally (-g) installed Node Package Manager (NPM)

Mã:
npm update -g npm

Install angular cli:

Mã:
npm install -g @angular/cli

Installl webpack

Mã:

npm install webpack -g

npm install --save-dev webpack

Check Version:

Mã:
dotnet --version
   - displays .NET Core SDK version

node -v   - displays Node.js version

npm -v   - displays NPM version

ng -v   - displays Angular CLI version

Create an Angular project using Angular (ng) CLI.

cd projects

   - change current path to "projects" folder under the current path. This is to organize projects into one folder

ng new hello-world

   - using Angular (ng) CLI, create a folder "hello-world" under the current path and add new angular project with same name

   - issuing "ng new hello-word & cd new hello-world" from command line will immediately change the current path to "hello-world" after creating the project

Terminate the web server

Terminate the web server by issuing "ctrt + c", then press "Y" then "Enter".

Sửa nội dung bởi người viết 05/10/2017 lúc 03:59:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.564 giây.