logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 09/02/2015 lúc 05:03:37(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,117
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Upload file to Sharepoint using client object model

First add references to 'Microsoft.SharePoint.Client' and 'Microsoft.SharePoint.Client.Runtime' dll's. You can find them in 14\ISAPI folder if not in GAC.

Help reference from: http://blogs.msdn.com/b/...-in-sharepoint-2010.aspx

Mã:


	
		using System;
	
		using System.Linq;
	
		using System.Collections.Generic;
	
		using Microsoft.SharePoint;
	
		using Microsoft.SharePoint.Client;
	
		using System.Net;
	
		namespace UploadFileToSharePoint
	
		{
	
		 class Program
	
		 {
	
		  static void Main(string[] args)
	
		  {
	
		    string webUrl = "https://server/siteCollection";
	
		    string folderUrl = "Shared%20Documents/MyF older/My Subfolder";
	
		    string sourceFolder = "c:/";
	
		    string fileName = "y.zip";
	
		    try
	
		    {
	
		     using (ClientContext context = new ClientContext(webUrl))
	
		     {
	
		      Web web = context.Web;
	
		      context.Load(web);
	
		      context.Credentials = new NetworkCredential("username", "P@ssw0rd", "domain");
	
		      Folder folder = context.Web.GetFolderByServerRelativeUrl(folderUrl);
	
		      context.Load(folder);
	
		      context.Load(folder.Files);
	
		      context.ExecuteQuery();
	
		      Console.WriteLine("Web Url: {0}", web.Title);
	
		      Console.WriteLine("Folder Name: {0}", folder.Name);
	
		      foreach (File file in folder.Files)
	
		      {
	
		       Console.WriteLine("File: {0}", file.Name);
	
		      }
	
		      FileCreationInformation newFile = new FileCreationInformation();
	
		      newFile.Content = System.IO.File.ReadAllBytes(sourceFolder + fileName);
	
		      newFile.Url = fileName;
	
		      Microsoft.SharePoint.Client.File uploadFile = folder.Files.Add(newFile);
	
		      context.Load(uploadFile);
	
		      context.ExecuteQuery();
	
		      Console.WriteLine("{0} file uploaded to: {1}", fileName, folderUrl);
	
		     }
	
		    }
	
		    catch (Exception ex)
	
		    {
	
		     Console.WriteLine(ex.Message);
	
		    }
	
		    finally
	
		    {
	
		     
	
		     Console.Read();
	
		    }
	
		    
	
		   
	
		  }
	
		 }
	
		}


	
Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Chủ đề tương tự
Upload file by FTP (Utility Functions)
Bởi admin 07-12-2015 lúc 11:25:03(UTC)
Upload Files with FTP (C#)
Bởi admin 21-11-2015 lúc 08:52:55(UTC)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.187 giây.