logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 17/02/2015 lúc 03:01:43(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,117
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Sách Phật Học

 

 1. 101 Câu Chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
 2. 33 Vị Tổ Ấn Hoa - HT Thích Thanh Từ dịch
 3. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 4. A-hàm: Mưa phápchuyển hóa phiền não, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 5. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch
 6. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao - Như Hòa dịch, [Quyển 1] [Quyển 2] [Quyển 3] [Quyển 4]
 7. Ánh sáng chân tâm - Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức - Đức Đạt Lai Lạt Ma
 8. Ba Trụ Thiền - Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
 9. Bậc Thang Giác Ngộ - Thích Pháp Chánh dịch
 10. Bàng Uẩn Ngữ Lục - Dương Đình Hỷ dịch
 11. Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
 12. Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
 13. Bát Đại Nhân Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 14. Bát Nhã giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 15. Bát Nhã trực giải - HT Thích Thanh Từ
 16. Bát thức qui củ tụng - Quảng Minh dịch
 17. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 18. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] - Nguyên Tánh dịch
 19. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 20. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền
 21. Bồ Đề Tư Lương Luận - Việt dịch: HT Thích Như Điển
 22. Bồ Tát và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương
 23. Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi
 24. Bổn Sự Kinh - Việt dịch HT Thích Như Điển
 25. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch
 26. Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch
 27. Bích Nham Lục – Thích Thanh Từ dịch
 28. Bước tới thảnh thơi - HT Thích Nhất Hạnh
 29. Các bài học Phật - Phúc TrunHuỳnh Ái Tông
 30. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu - Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
 31. Các tông phái đạo Phật - Đoàn Trung Còn
 32. Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] - Khải Thiên
 33. Cánh cửa mãn nguyện - Nguyễn Văn Điểu dịch
 34. Cảnh giới Đức Mạn Thù - Dalai Lama, Hồng Như dịch
 35. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
 36. Chánh Ngoa Tập - Sa Môn Châu Hoằng, Như Hòa dịch
 37. Chánh Niệm - Lương Thanh Bình dịch
 38. Chân Ngôn Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 39. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ - HT Thích Như Điển và TT Thích Nguyên Tạng dịch
 40. Chết đi về đâu - Thích Nhật Từ
 41. Chết và Tái Sinh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch
 42. Chết vào thân trung ấm và tái sinh - Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
 43. Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Như Hòa dịch
 44. Chú giải về P'howa - Phép chuyển di tâm thức - Nguyên Giác dịch
 45. Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 46. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
 47. Chứng Đạo Ca - Huyền Giác
 48. Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
 49. Có Và Không - Thích Như Điển
 50. Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
 51. Con đường dẫn đến Phật quả - Ringu Tulku, Thanh Liên dịch
 52. Con đường đến tự do vô thượng - Dalai Lama, Liên Hoa dịch
 53. Cốt lõi của cội Bồ-đề - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
 54. Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo - Phổ Nguyệt
 55. Cội Thiền - Thích Nhật Quang
 56. Cuộc đời Thánh Tăng Ananda - Nguyễn Điền soạn dịch
 57. Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] - Thích Đồng Bổn chủ biên
 58. Du già diệm khẩu - Thí thực khoa nghi - HT Thích Huyền Tôn dịch
 59. Duy Ma Cật sở thuyết - Thích Tuệ Sỹ dịch
 60. Duy Ma Cật Sở Thuyết trực chỉ đề cương - HT Thích Từ Thông
 61. Duy Thức Học - Thích Thiện Hạnh
 62. Duy Thức Học Yếu Luận - HT Thích Từ Thông dịch
 63. Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Thích Thuyền Ấn dịch
 64. Duy Thức Tam Thập Tung - Lê Hồng Sơn
 65. Dược Sư Kinh Sám - Thích Trí Quang dịch
 66. Đạo lý nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 67. Đại Chánh Tân Tu Kinh số 0158 - 0185 - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 68. Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) - Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng][Trung] [Hạ]
 69. Đại Thừa Khởi Tín Luận - Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch
 70. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - HT Thích Như Điển dịch
 71. Đại thừa tập Bồ Tát học luận - HT Thích Như Điển dịch
 72. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Thích Quảng Độ dịch
 73. Đại Trí Độ Luận [1] [2] [3] [4] [5] - HT Thích Thiện Siêu dịch
 74. Đạo Bụt Nguyên Chất (Kinh Nghĩa Túc) - HT Thích Nhất Hạnh dịch
 75. Để trở thành người Phật tử tại gia - Thích Đức Thắng
 76. Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1639] - HT Thích Như Điển dịch
 77. Đề Cương Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Thiền sư Minh Chánh, HT Thích Nhật Quang dịch
 78. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
 79. Đi vào cửa PhápTuyển tập Giáo huấn của các Đạo sư Tây Tạng - Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên
 80. Địa Tạng Mật Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền
 81. Địa Tạng Bổn Nguyện Giảng Ký [Quyển Thượng] [Quyển Hạ]- Hòa Thượng Tịnh Không
 82. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch
 83. Đố vui Phật pháp - Diệu Kim
 84. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - HT Thích Thanh Từ dịch
 85. Đông phương huyền bí - Nguyễn Hữu Kiệt
 86. Động Sơn Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 87. Đối Chiếu Hai Bản Kinh A Di Đà - Quảng Minh
 88. Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo - Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận - BS:Hồ Hữu Hưng dịch
 89. Đức Phật Đã Dạy Những Gì - Nguyên tác: Walpola Rahula; Dịch giả: NS Thích Nữ Trí Hải
 90. Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya
 91. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 92. Gậy Kim Cương Hét - Hòa Thượng Tuyên Hóa
 93. Giáo Án Kinh Pháp Cú - Thích Sán Nhiên soạn
 94. Giáo Khoa Phật Học - Hạnh Cơ, Phương Luân - Tập [1] [2a[2b][3]
 95. Giáo Huấn Dakini - Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch
 96. Giáo Trình Phật Học - Chan Khoon San -  Kim Kha biên dịch
 97. Giới Bản Tân Tu (Nam) - Làng Mai
 98. Giới Bản Tân Tu (Nữ) - Làng Mai
 99. Giới Đàn Tăng - HT Thích Thiện Hòa
 100. Giới Đàn Tăng - Nghi thức thọ Ngũ giới - HT Thích Thiện Hòa
 101. Giới Tướng - Thích Nhất Chân
 102. Hành trình đi tới giác ngộ - Thanh Liên dịch
 103. Hạnh phúc khắp quanh ta - Nguyên Minh
 104. Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch
 105. Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Ni sư Aya Khema
 106. Hộ niệm: Hướng dẫn - Khai thị - Cư sĩ Diệu Âm
 107. Hộ niệm: Khế lý - Khế cơ - Cư sĩ Diệu Âm
 108. Học Phật Hành Nghi - Thích Minh Thông
 109. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 110. Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch
 111. Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả - Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch
 112. Huyền thoại Duy Ma Cật - Thích Tuệ Sỹ
 113. Kho tàng các giáo huấn siêu việt - Liên Hoa dịch
 114. Kho tàng gia trì - Nghi quỹ đức Phật - Giới Hiền dịch
 115. Khóa Hư Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 116. Khuyên người niệm Phật - tập [1] [2] [3] [4] - Cư sĩ Diệu Âm
 117. Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Quang dịch
 118. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 119. Kim Cang giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 120. Kim Cang Tông Thông - Thích Nhuận Châu dịch
 121. Kinh 42 Chương - HT Thích Tâm Châu dịch
 122. Kinh 42 Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch {English}
 123. Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch
 124. Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Vạn Phật Thánh Thành
 125. Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Nguyên Tánh
 126. Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 127. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 128. Kinh A Hàm (Hán Tạng)

  1. Tạp A Hàm, tập [1] [2] [3] - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
  2. Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
  3. Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ, Hiệu chú: HT Thích Thiện Siêu
  4. Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] - Tuệ Sỹ dịch
  5. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú

 129. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] - HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] - Losang Dawa dịch
 130. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - Ngô Tằng Giao chuyển thơ
 131. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - NS Thích Nữ Như Huyền
 132. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - HT Thích Thiện Huệ giảng
 133. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] - Bùi Đức Huề dịch
 134. Kinh Bát Nê Hoàn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 135. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông
 136. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao - Thích Nữ Tâm Thường dịch
 137. Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] - Trần Văn Nghĩa dịch
 138. Kinh Bi Hoa [Đại Chánh 0157] Nguyễn Minh Tiến dịch
 139. Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Thích Nữ Tâm Thường dịch
 140. Kinh Bồ Tát Bổn Duyên [Đại Chánh 0153] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 141. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh [Đại Chánh 0155] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 142. Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - HT Thích Chánh Lạc dịch
 143. Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Thích Thiện Thông dịch
 144. Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục - Thích Nguyên Xuân dịch
 145. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 146. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 147. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] - TN Tuệ Quảng dịch
 148. Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch
 149. Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh [Đại Chánh 0191] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 150. Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] - Bùi Đức Huề dịch
 151. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng - HT Tuyên Hóa
 152. Kinh Công Đức Tin Phật - HT Thích Chánh Lạc dịch
 153. Kinh Di Giáo - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 154. Kinh Di Giáo - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
 155. Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] - Bùi Đức Huề dịch
 156. Kinh Di Giáo - HT Thích Trí Quang dịch
 157. Kinh Di Lặc Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch
 158. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 159. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa [Đại Chánh 0262] - HT Tuyên Hóa dịch
 160. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - HT Thích Chân Thường dịch
 161. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch
 162. Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 163. Kinh Duy Ma Cật giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 164. Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương - HT Thích Từ Thông
 165. Kinh Dược Sư - Âm Hán Việt
 166. Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 167. Kinh Dược Sư - HT Tuyên Hóa giảng
 168. Kinh Dược Sư - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 169. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] - Thích Trí Thiện dịch
 170. Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] - Thích Nữ Liên Hương dịch
 171. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - HT Thích Huyền Tôn dịch
 172. Kinh Đại Bảo Tích - Tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] HT Thích Trí Tịnh dịch
 173. Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục], Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] -Việtdịch: Thích Nguyên Hùng
 174. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT Thích Quảng Độ
 175. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tuệ Khai dịch
 176. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 177. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] - TN Tuệ Quảng dịch
 178. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] - TN Huệ Dung dịch
 179. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 180. Kinh Đại Bi - HT Thích Như Điển dịch
 181. Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] - Chùa Châu Lâm dịch
 182. Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới - HT Thích Minh Lễ dịch
 183. Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] - Nguyên Hồng dịch
 184. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] - Nguyên hồng dịch
 185. Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] - Bùi Đức Huề dịch
 186. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 187. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - HT Thích Như Điển dịch
 188. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân [Đại Chánh 0156] - Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ dịch
 189. Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội - HT Thích Chánh Lạc dịch
 190. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển
 191. Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 192. Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi [Đại Chánh 0158] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 193. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận - NS Thích Nữ Huệ Thanh
 194. Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] - Thích Đạo Không dịch
 195. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già - Thích Nữ Trí Hải dịch
 196. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 197. Kinh Đế Thích Sở Vấn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 198. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Tịnh Trí dịch
 199. Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 200. Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] - Trần Văn Nghĩa dịch
 201. Kinh Hiền Ngu [Đại Chánh 0202] - Thích Trung Quán dịch
 202. Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch
 203. Kinh Hoa Thủ [Đại Chánh 0657] - HT Thích Bảo Lạc dịch 
 204. Kinh Kim Cang - Dịch giả: HT Thích Huệ Hưng
 205. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Từ Thông dịch
 206. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch
 207. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0235] - Thích Giác Quả dịch
 208. Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa - Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
 209. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 210. Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
 211. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] - Chùa Châu Lâm dịch
 212. Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch
 213. Kinh Lăng Già Tâm Ấn - HT Thích Thanh Từ dịch
 214. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 215. Kinh Lời Vàng - HT Thích Trí Nghiêm dịch
 216. Kinh Lục Độ Tập [Đại Chánh 0152] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 217. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Trí Tịnh dịch
 218. Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] - Trần Văn Nghĩa dịch
 219. Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] - Trần Văn Nghĩa dịch
 220. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính dịch
 221. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch
 222. Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] - Trần Văn Nghĩa dịch
 223. Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] - Trần Văn Nghĩa dịch
 224. Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] - Bùi Đức Huề dịch
 225. Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 226. Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành
 227. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] - TN Diệu Thuần dịch
 228. Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông
 229. Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch
 230. Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya)

  1. Kinh Tăng Chi Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  2. Kinh Trung Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  3. Kinh Trường Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  4. Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch

  5. Kinh Tương Ưng Bộ - HT Thích Minh Châu dịch

 231. Kinh Phạm Võng - HT Thích Trí Tịnh dịch
 232. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
 233. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
 234. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Giới - Thích Thiện Hạnh
 235. Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 236. Kinh Pháp Cú - HT Thích Thiện Siêu dịch
 237. Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
 238. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] - Thích Phước Thái
 239. Kinh Pháp Hoa giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 240. Kinh Pháp Hoa giảng giải - Lê Sỹ Minh Tùng
 241. Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] - HT Thích Thông Bửu
 242. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Đại sư Khuy Cơ, HT Thích Chân Thường dịch
 243. Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] - Nguyễn Hiển dịch
 244. Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Chương - HT Thích Từ Thông giảng
 245. Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] - Thích Đạo Không dịch
 246. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] - Thích Ngộ Tùng dịch
 247. Kinh Phật Bổn Hành Tập [Đại Chánh 0190] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 248. Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] - Nguyên Hông dịch
 249. Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] - TN Chơn Tịnh dịch
 250. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] - Thích Tuệ Quảng dịch
 251. Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] - TN Chơn Tịnh dịch
 252. Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] - TN Diệu Thuần dịch
 253. Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] - Chùa Châu Lâm dịch
 254. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] - TN Huyền Chi dịch
 255. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] - TN Liên Hương dịch
 256. Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] - Thích Ngộ Tùng dịch
 257. Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] - Thích Quang Chánh dịch
 258. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] - TN Liên Hương dịch
 259. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] - Nguyên Hồng dịch
 260. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] - TN Hương Trí dịch
 261. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] - Thích Trí Thiện dịch
 262. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] - TN Chơn Tịnh dịch
 263. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] - TN Diệu Thuần dịch
 264. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] - Bùi Đức Huề dịch
 265. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] - TN Hương Trí dịch
 266. Kinh Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn - NS Thích Nữ Tịnh Nguyên
 267. Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] - TN Hương Trí dịch
 268. Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] - TN Liên Hương dịch
 269. Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] - Thanh Hương dịch
 270. Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] - Minh Tấn dịch
 271. Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] - TN Hương Trí dịch
 272. Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] - TN Hương Trí dịch
 273. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] - Minh Tấn dịch
 274. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] - TN Huyền Chi dịch
 275. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] - TN Chơn Tịnh
 276. Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
 277. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] - Vân Pháp dịch
 278. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] - Thích Từ Chiếu dịch
 279. Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] - Bùi Đức Huề dịch
 280. Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 281. Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch
 282. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] - Thích Quang Chánh dịch
 283. Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] - TN Diệu Thuần dịch
 284. Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] - Thích Phước Nghiêm dịch
 285. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 286. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] - Thích Ngộ Tùng dịch
 287. Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] - Nguyên Hồng dịch
 288. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] - TN Tuệ Quảng dịch
 289. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] - TN Huệ Dung dịch
 290. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] - TN Chơn Tịnh dịch
 291. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] - TN Chơn Tịnh dịch
 292. Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] - TN Chơn Tịnh dịch
 293. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] - TN Huệ Dung dịch
 294. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] - TN Tuệ Quảng dịch
 295. Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] - TN Diệu Thuần dịch
 296. Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 297. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm [Đại Chánh 0187] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 298. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả [Đại Chánh 0189] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 299. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] - TN Chơn Tịnh dịch
 300. Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiền Tâm dịch
 301. Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] - Bùi Đức Huề dịch
 302. Kinh Sinh [Đại Chánh 0154] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 303. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] - Bùi Đức Huệ dịch
 304. Kinh Tăng Ca La Sát Sở Tập [Đại Chánh 0194] - HT Thích Chánh Lạc dịch
 305. Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] - Trần Văn Nghĩa dịch
 306. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] - Bùi Đức Huề dịch
 307. Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] - Trần Văn Nghĩa dịch
 308. Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] - Trần Văn Nghĩa dịch
 309. Kinh Thắng Man - HT Thích Thanh Từ dịch
 310. Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] - TN Tuệ Quảng
 311. Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Tụng [Đại Chánh 1692] - HT Thích Như Điển dịch
 312. Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] - TN Tuệ Quảng dịch
 313. Kinh Thập Thiện Giảng Giải - HT Thích Thanh Từ
 314. Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] - Bùi Đức Huề dịch
 315. Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] - Từ Niệm
 316. Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông
 317. Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] - Trần Văn Nghĩa dịch
 318. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] - Chùa Châu Lâm dịch
 319. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] - Nguyên Hồng dịch
 320. Kinh Trung Bổn Khởi [Đại Chánh 0196] - HT Thích Chánh Lạc dịch
 321. Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni - Thích Thiện Thông dịch
 322. Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] - TN Chơn Tịnh dịch
 323. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] - Thích Chúc Hiền dịch
 324. Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] - Trần Văn Nghĩa dịch
 325. Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 326. Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] - TN Huệ Dung dịch
 327. Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] - TN Hạnh Giải
 328. Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
 329. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] - Minh Tấn dịch
 330. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] - Thích Quang Chánh dịch
 331. Kinh Viên Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 332. Kinh Viên Giác Lược Thích - HT Thích Trung Quán dịch
 333. Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch
 334. Kinh Vô Lượng Nghĩa [Đại Chánh 0276] - Thích Mật Thể dịch
 335. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] - TN Chơn Tịnh
 336. Lâm Tế Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 337. LamrimĐạiLuận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - HồngNhư chuyển Việt ngữ
 338. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch
 339. Liên Hoa Sanh - Trần Tuấn Mẫn
 340. Liên Trì Cảnh Sách - Thích Quảng Ánh dịch
 341. Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì - Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
 342. Lời Tựa Về Luận Duyên Sinh [Đại Chánh 1652-1653] - HT Thích Như Điển dịch
 343. Lời Vàng Của Thầy Tôi - Patrul Rinpoche
 344. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch
 345. Luận Đại Trượng Phu - HT Thích Trí Quang dịch
 346. Luận Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1640] - HT Thích Như Điển dịch
 347. Luận Khởi Tín Đại Thừa - Dịch giả: Tỳ kheo Thích Giác Quả
 348. Luận Phật Thừa Tông Yếu - HT Thích Nhật Quang
 349. Luận Phật Thừa Tông Yếu - Thích Thiện Hạnh dịch
 350. Luận Rõ Ràng Về Chỗ Biết [Đại Chánh 1645] - HT Thích Như Điển dịch
 351. Luận Tối Thượng Thừa - HT Thích Thanh Từ dịch
 352. Luận Về Con Đường Giải Thoát - HT Thích Như Điển dịch
 353. Luận Về Bốn Chân Lý [Đại Chánh 1647] - HT Thích Như Điển dịch
 354. Luận Giải Về Trung Luận - Tánh Khởi và Duyên Khởi - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 355. Luật Đại Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 356. Luật học Tinh yếu - Thích Phước Sơn
 357. Luật Sa Di - Sa Di Ni (Bước Tới Thảnh Thơi) - Thích Nhất Hạnh
 358. Luật Tập Yếu [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 359. Luật Tiểu Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 360. Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] - Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
 361. Luật Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký - Thích Tâm Hạnh dịch
 362. Luật Trùng Trị Tỳ Ni - [Phần Đầu] [Tiểu Sử] - Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - Thích Đổng Minh dịch
 363. Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán - Thích Đức Trí
 364. Lục Tổ Đại Sư - Nguyễn Minh Tiến
 365. Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng
 366. Lược sử Phật giáo - Nguyễn Minh Tiến dịch
 367. Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] - Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
 368. Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải - Thích Linh Quang
 369. Mi Tiên Vấn Đáp - Dịch giả: HT Thích Giới Nghiêm
 370. Milarepa Con Người Siêu Việt - Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
 371. Mông Sơn Thí Thực giảng yếu - Thích Phước Thái
 372. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi - HT Bích Liên
 373. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
 374. Một trăm câu hỏi Phật pháp - Thích Phước Thái
 375. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
 376. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 377. Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu - Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
 378. Mười bốn điều Phật dạy - Thích Nhật Từ
 379. Mười Bốn Giới Tiếp Hiện - HT Thích Nhất Hạnh
 380. Mười Giới Sa Di, Sa Di Ni - HT Thích Nhất Hạnh
 381. Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 382. Nghệ thuật xướng ngôn - Học Viện PGVN TP.HCM
 383. Nghi thức tụng giới Bồ tát - Thích Trí Tịnh dịch
 384. Nghi Thức Cầu An - Kinh Dược Sư - Thích Nhật Từ biên dịch
 385. Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn - Thích Nhật Từ biên dịch
 386. Nghi Thức Cúng Ngọ - Thích Nhật Từ soạn
 387. Nghi Thức Công Phu Chiều - Thích Nhật Từ soạn
 388. Nghi Thức Công Phu Khuya - Thích Nhật Từ soạn
 389. Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ soạn
 390. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - Thích Trí Tịnh dịch
 391. Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh
 392. Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh
 393. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày - Sa Môn Thích Thiện Thanh
 394. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh soạn
 395. Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Hán dịch: Âu Dương Hãn Tồn; Việt dịch: Thích Quảng Độ
 396. Người Chết Đi Về Đâu - Nguyên Châu dịch
 397. Nguồn Thiền giảng giải - HT Thích Thanh Từ dịch
 398. Nhân quả đồng thời - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 399. Nhập Hạnh Bồ Tát - Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
 400. Nhật Liên Tông Nhật Bản - Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch
 401. Nhất Mộng Mạn Ngôn - Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
 402. Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 403. Những Điều Phật Đã Dạy - H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
 404. Những nét văn hóa đạo Phật - Thích Phụng Sơn
 405. Những Truyện Tích Triết Lý - Đoàn Trung Còn
 406. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
 407. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
 408. Niệm Phật Thành Phật - TT. Thích Phước Nhơn
 409. Niệm Phật Vô Tướng - Nguyên tác: Tiêu Bình Thật cư sĩ, Hạnh Cơ dịch
 410. Niết bàn - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
 411. Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình - Tỳ Kheo Pani Giới Pháp
 412. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 413. Pali Căn Bản - Thích Giác Hạnh chuyển dịch
 414. Phạm võng Bồ tát giới - Thích Trí Quang dịch
 415. Phạm võng Bồ tát giới bổn - Thích Trí Quang dịch
 416. Phân Tích Đạo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 417. Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 418. Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni - Tỳ kheo Indacanda
 419. Pháp Bảo Đàn giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 420. Pháp Bảo của sự giải thoát - Nguyên tác: Jé Gampopa - Việt dịch: Thanh Liên
 421. Pháp Hoa Đề Cương - HT Thích Thanh Từ
 422. Pháp Hoa Huyền Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền
 423. Pháp Kệ Hô Chung - Thích Nhật Từ biên soạn
 424. Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân - Thích Hằng Đạt dịch
 425. Pháp Nhẫn Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 426. Pháp tu sơ khởi - Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch
 427. Pháp tu Tây Tạng - Hồng Như dịch
 428. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - HT Thích Như Điển dịch
 429. Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch
 430. Phát tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch
 431. Phát tâm Bồ Đề - Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha - Tiểu Nhỏ
 432. Phật Giáo Căn Bản - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 433. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
 434. Phật Giáo nhập môn - Fabrice Midal - Hoang Phong chuyển ngữ
 435. Phật Giáo vấn đáp - Thích Trí Chơn dịch
 436. Phật Giáo Và Cuộc Sống - HT Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình Việt dịch
 437. Phật Học cấp I (Buddhist Studies - Stage 1) - Nguyêntác : Jing Yin Ken Hudson- Ngườidịch: Hoàng Phước Đại
 438. Phật Học Tinh Yếu - HT Thích Thiền Tâm - Tập [1][2][3]
 439. Phật Học Tinh Hoa - HT Thích Đức Nhuận
 440. Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa - HT Thích Thanh Từ dịch
 441. Phật Nói Kinh A Na Luật Bát Niệm - HT Thích Chánh Lạc dịch
 442. Phật Nói Kinh A Nậu Phát - HT Thích Chánh Lạc dịch
 443. Phật Nói Kinh Anh Võ - HT Thích Chánh Lạc dịch
 444. Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 445. Phật Nói Kinh Bát Quan Trai - HT Thích Chánh Lạc dịch
 446. Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc - HT Thích Chánh Lạc dịch
 447. Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa - HT Thích Như Điển dịch
 448. Phật Nói Kinh Bổn Tương Ỷ Trí - HT Thích Chánh Lạc dịch
 449. Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội - HT Thích Chánh Lạc dịch
 450. Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 451. Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời - HT Thích Chánh Lạc dịch
 452. Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi - HT Thích Chánh Lạc dịch
 453. Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm và Yểm Ly - HT Thích Chánh Lạc dịch
 454. Phật Nói Kinh Cù Đàm Di Ký Quả - HT Thích Chánh Lạc dịch
 455. Phật Nói Kinh Đại Sanh Nghĩa - HT Thích Chánh Lạc dịch
 456. Phật Nói Kinh Đại Tam Ma Nhã - HT Thích Chánh Lạc dịch
 457. Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự - HT Thích Chánh Lạc dịch
 458. Phật Nói Kinh "Đâu Điều" - HT Thích Chánh Lạc dịch
 459. Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch
 460. Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới - HT Thích Như Điển dịch
 461. Phật Sử và Hành Trạng - Nhiều Tác Giả
 462. Phật lý căn bản - Thích Đức Thắng
 463. Phật pháp căn bản - Thích Đức Thắng
 464. Phật Pháp Căn Bản - Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] - Thiện Phúc
 465. Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 466. Phật pháp cho trẻ em - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson - Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 467. Phật Quang Đại Từ Điển - HT Thích Quảng Độ soạn dịch
 468. Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 469. Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp - NS Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
 470. Phật Thuyết Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 471. Phật Thuyết Học Kinh Cho Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc - HT Thích Chánh Lạc dịch
 472. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh [Đại Chánh 0365] - Huyền Thanh dịch
 473. Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh - HT Thích Như Điển dịch
 474. Phương Hội Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 475. Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát - Tịch Thiên (Santideva) - Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên
 476. Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản - Thuần Bạch dịch
 477. Quy Nguyên Trực Chỉ - Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 478. Quy sơn Cảnh sách - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
 479. Quy Sơn Cảnh Sách nghĩa - HT Thích Nhất Hạnh dịch
 480. Quyển sách cho nhân loại - Buddhadasa Bhikkhu - Hoang Phong dịch
 481. Rơi Tro Trên Thân Phật - Thiền sư Sùng Sơn
 482. Sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 483. Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] - Thích PhướcSơn và Lý Việt Dũng Việt dịch
 484. Sen nở trời phương ngoại - HT Thích Nhất Hạnh
 485. Sống Và Chết - HT Thích Như Điển
 486. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - Thích Hành Trụ dịch
 487. Sơn Cư Bách Vịnh - Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch
 488. Sử liệu về đảo Lanka - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 489. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 490. Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch
 491. Sức mạnh lòng từ - Thích Nguyên Tạng dịch
 492. Sự tích Đức Phật Thích Ca - Minh Thiện, Diệu Xuân
 493. Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn (Anh-Việt-Hoa) - Nhiều Tác Giả
 494. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - HT Thích Tịnh Nghiêm dịch
 495. Tam Bảo văn chương - Đoàn Trung Còn
 496. Tám điều giác ngộ - Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
 497. Tam Tạng Pháp Số - Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch
 498. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 499. Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - HT Thích Trí Thủ dịch
 500. Tạng Ngữ Hiện Đại - Tập 1 - Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
 501. Tạng thư sống chết - Sogyal Rinpoche; Việt dịch: Ni sư Trí Hải
 502. Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử - Trần Uyên Thi dịch
 503. Tập Chư Pháp Tối Thượng Nghĩa Luận (2 tập) [Đại Chánh 1638] - HT Thích Như Điển dịch
 504. Tào Động Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 505. Tây phương yếu quyết - Thích Thanh Hùng dịch
 506. Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 507. Tham Thiền Yếu Chỉ - HT Thích Thanh Từ dịch
 508. Thành duy thức luận - Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải
 509. Thánh Đăng Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 510. Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] - Nhiều Tác Giả
 511. Thắng Man giảng luận - Thích Tuệ Sỹ
 512. Thập Mục Ngưu Đồ luận giải - HT Thích Thanh Từ
 513. Thập Nhị Môn Luận - HT Thích Thanh Từ
 514. Thập Nhị Môn Luận - Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
 515. Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ
 516. Thế Giới Nhất Hoa - Thiền sư Sùng Sơn
 517. Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
 518. Thiền - Minh Thiền biên soạn
 519. Thiền Căn Bản - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ
 520. Thiện căn, phước đức và nhân duyên - Cư sĩ Diệu Âm
 521. Thiền là gì - Thích Thông Huệ
 522. Thiền là gì - Thích Giác Nguyên
 523. Thiền Lâm Tế Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 524. Thiền Môn Khẩu Quyết - HT Thích Thanh Từ
 525. Thiền Quan Sách Tấn - HT Thích Thanh Từ dịch
 526. Thiền quán - Tiếng chuông vượt thời gian - Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch
 527. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 528. Thiền Tông Việt Nam Cuối XX - HT Thích Thanh Từ
 529. Thiền Trong Đời Sống 1 - Thiện Phúc
 530. Thiền Trúc Lâm - Đinh Quang Mỹ
 531. Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc - Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo
 532. Thiền Sư Ni - HT Thích Thanh Từ dịch
 533. Thiền Sư Thần Hội - HT Thích Thanh Từ
 534. Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3- HT Thích Thanh Từ dịch
 535. Thiền Sư Việt Nam - Thích Thanh Từ
 536. Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát
 537. Thiền và Pháp môn Vô niệm - Thích Nhuận Châu dịch
 538. Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến dịch
 539. Thiếu Thất Lục Môn giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 540. Thích Bồ Đề Tâm Luận - Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch
 541. Tích Truyện Pháp Cú - HT Thích Nhật Quang
 542. Tiểu sử chư vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử
 543. Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Hán dịch: Âu Dương Hãn Tồn; Việt dịch: Thích Quảng Độ
 544. Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 545. Tiếng sáo thép - Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch
 546. Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 547. Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận - Thích Nhuận Thịnh
 548. Tín tâm minh - Tăng Xán
 549. Tín Tâm Minh giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 550. Tịnh Độ vấn đáp - Thích Giác Nhàn sưu tập
 551. Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm dịch
 552. Tịnh hóa hàng ngày Lama Zopa Rinpoche - Việt dịch: Phúc Minh – nhómThuận Duyên
 553. Tinh hoa triết học Phật giáo - Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
 554. Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh - Dalai Lama, Hồng Như dịch
 555. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng - Nhất Hạnh
 556. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - HT Tịnh Không
 557. Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ
 558. Tịnh Độ Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 559. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký - HT Thích Thanh Từ
 560. Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Nguyễn Minh Tiến
 561. Tổng quát về Giới luật - Thích Nhất Chân
 562. Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama - Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
 563. Trên Con Đường Thiền Tông - HT Thích Thanh Từ
 564. Triều Châu Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 565. Trình tự tu Thiền - Hồng Như dịch
 566. Trọn Một Đời Tôi - HT Thích Thanh Từ
 567. Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch
 568. Trung Luận - Đỗ Đình Đồng dịch
 569. Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 570. Trung Quán Luận - TT Thích Nguyên Chơn dịch
 571. Truyện Cổ Phật Giáo - HT Thích Minh Chiếu sưu tập
 572. Truyện Lục tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch
 573. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 574. Truyện Phật Thích Ca - Đoàn Trung Còn
 575. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
 576. Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch
 577. Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
 578. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch
 579. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển biên soạn
 580. Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Chơn Trí
 581. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
 582. Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] - Lê Mạnh Thát chủ biên
 583. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt - Minh Thông
 584. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh - Minh Thông
 585. Tư tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển
 586. Tứ diệu đế - Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
 587. Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như - Nguyên tác: Định Hy; Thích Đức Trí dịch
 588. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 589. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục dịch giải - Lý Việt Dũng
 590. Từng Giọt Nắng Hồng - Tịnh Minh 
 591. Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật - Nhiều tác giả
 592. Ưu Bà Tác Giới Kinh - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 593. Vạn Thiện Đồng Qui Tập - Thiền Sư Diên Thọ
 594. Vân Môn Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 595. Văn minh nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 596. Vi Diệu Pháp Toát Yếu Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch
 597. Viên Ngọc Như Ý - Liên Hoa dịch
 598. Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) - D.T. Suzuki - Thuần Bạch biên dịch
 599. Xá Lợi Của Đức Phật - Thích Nữ Giới Hương
 600. Yết ma yếu chỉ - Thích Trí Thủ

Nguồn hoavouu.com

Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 22.290 giây.