logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 12/01/2019 lúc 09:12:35(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,094
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

SQL Server Data Types and Their .NET Framework Equivalents

The following table lists Microsoft SQL Server data types, their equivalents in the common language runtime (CLR) for SQL Server in the System.Data.SqlTypes namespace, and their native CLR equivalents in the Microsoft .NET Framework.

SQL Server Database Engine type.NET Framework typeSqlDbType enumeration
bigintInt64BigInt
binaryByte[]VarBinary
bitBooleanBit
charString

Char[]

Char
date 1

(SQL Server 2008 and later)

DateTimeDate 1
datetimeDateTimeDateTime
datetime2

(SQL Server 2008 and later)

DateTimeDateTime2
datetimeoffset

(SQL Server 2008 and later)

DateTimeOffsetDateTimeOffset
decimalDecimalDecimal
FILESTREAM attribute (varbinary(max))Byte[]VarBinary
floatDoubleFloat
imageByte[]Binary
intInt32Int
moneyDecimalMoney
ncharString

Char[]

NChar
ntextString

Char[]

NText
numericDecimalDecimal
nvarcharString

Char[]

NVarChar
realSingleReal
rowversionByte[]Timestamp
smalldatetimeDateTimeDateTime
smallintInt16SmallInt
smallmoneyDecimalSmallMoney
sql_variantObject 2Variant
textString

Char[]

Text
time

(SQL Server 2008 and later)

TimeSpanTime
timestampByte[]Timestamp
tinyintByteTinyInt
uniqueidentifierGuidUniqueIdentifier
varbinaryByte[]VarBinary
varcharString

Char[]

VarChar
xmlXmlXml
Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Chủ đề tương tự
SQL Server service doesn't start anymore automatically if I make a Windows restart (SQL Server)
Bởi admin 21-12-2018 lúc 10:33:59(UTC)
Script to check SQL Server connection pooling (SQl Server cao cấp)
Bởi admin 01-06-2018 lúc 10:03:28(UTC)
HOW TO GET THE TIME IN HH:MM AM PM FORMAT IN SQL SERVER (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 29-08-2017 lúc 03:00:25(UTC)
Retore SQL Server database to different filenames and locations (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 07-12-2016 lúc 09:41:11(UTC)
Understanding SQL Server Full-Text Indexing (SQl Server cao cấp)
Bởi admin 30-11-2016 lúc 11:27:56(UTC)
Using Microsoft Query in Excel to Retreive SQL Server Data (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 30-11-2016 lúc 10:57:37(UTC)
How To Select Alternate Rows From A Table In SQL Server (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 23-11-2016 lúc 05:44:28(UTC)
ACID Properties And SQL Server Transactions (SQL Server)
Bởi admin 23-11-2016 lúc 05:06:13(UTC)
Remove Duplicate Rows From A Table In SQL Server (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 23-11-2016 lúc 04:14:42(UTC)
String Functions In SQL Server (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 23-11-2016 lúc 04:09:54(UTC)
How to find the duplicate names from the SQL Server table? (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 23-11-2016 lúc 11:08:13(UTC)
How to find a specific text string in a SQL Server Stored Procedure, Function, View or Trigger (SQl Server cao cấp)
Bởi admin 10-11-2016 lúc 11:04:39(UTC)
Find which SQL Server Store Procedures, Views or Functions are using using a specific text (SQl Server cao cấp)
Bởi admin 10-11-2016 lúc 09:44:50(UTC)
Configure MS SQL Server for Remote Access (SQL Server cơ bản)
Bởi admin 25-10-2016 lúc 04:51:52(UTC)
Search and merge duplicate data in table in SQL Server (SQl Server cao cấp)
Bởi admin 12-10-2016 lúc 02:06:00(UTC)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.343 giây.